__wf_reserverad_ärva

Om oss

Andersson Dance är en ständigt föränderlig konstellation av konstnärer inom dansområdet som samarbetar med koreografen Örjan Andersson. Andersson Dance samarbetar med teatrar och arrangörer nationellt och internationellt och bjuder in konstnärer från hela världen att samarbeta i nya och äldre kreationer. Andersson Dance är analog med koreografen Örjan Anderssons konstnärskap och med ett språk som härrör från vitt skilda erfarenheter av att skapa koreografiska verk. Detta språk och hans fascination för rummet har varit och är fortfarande i fokus. Oavsett sammanhang har denna sida av koreografen varit den gemensamma nämnaren – rörelsen i tid och rum. Örjan Anderssons undersökning och fascination för rörelse har bedrivits i många olika sammanhang. Tidigt fick han möjligheter att skapa koreografi för de stora institutionerna nationellt och internationellt. Detta gav honom möjlighet att utveckla sitt språk och sitt uttryck på de större scenerna. Samtidigt grundades Andersson Dance och har sedan 1996 varit en aktör på dansscenen i Sverige.

Andersson Dance genomför sin verksamhet med stöd av Kulturrådet, Stockholm Stad och Region Stockholm.
Foto: Emmalisa Pauly